Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позиция, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Конференцията на страните по Ротердамската конвенция във връзка с изменения на приложение III към конвенцията
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Union within the Conference of the Parties with regard to amendments of Annex III to the Rotterdam Convention
Дата на документа: 13/02/2017
№ на документ: COM(2017) 73
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове