Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСНОВАНА НА ДАННИ ЕВРОПЕЙСКА ИКОНОМИКА“
Заглавие на английски:
Дата на документа: 10/02/2017
№ на документ: COM(2017) 9
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове