Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на шестата сесия на Комисията по наркотичните вещества относно списъците с вещества от Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., и от Конвенцията за психотропните вещества от 1971 г.
Заглавие на английски:
Дата на документа: 06/02/2017
№ на документ: COM(2017) 72
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове