Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Оценка от 2016 г. на напредъка, постигнат от държавите членки в 2014 г. за изпълнение на националните цели за 2020 г. за енергийна ефективност, както и при прилагането на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, в съответствие с изискването в член 24, параграф 3 от Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 2016 assessment of the progress made by Member States in 2014 towards the national energy efficiency targets for 2020 and towards the implementation of the Energy Efficiency Directive 2012/27/EU as required by Article 24 (3) of the Energy Efficiency Directive 2012/27/EU
Дата на документа: 01/02/2017
№ на документ: COM(2017) 56
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове