Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Алжирската народнодемократична република, от друга страна, във връзка с приемането на приоритетите за партньорство между ЕС и Алжир
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the Union position within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People's Democratic Republic of Algeria, of the other part, with regard to the adoption of the EU-Algeria Partnership Priorities
Дата на документа: 15/02/2017
№ на документ: JOIN(2017) 7
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове