Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 560/2014 на СЪВЕТА от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending the COUNCIL REGULATION (EU) No 560/2014 of 6 May 2014 establishing the Bio-based Industries Joint Undertaking
Дата на документа: 22/02/2017
№ на документ: COM(2017) 68
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове