Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изпълнението през 2013-2014 г. на Регламент (EО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, и на Директива 2002/15/EО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (28-ми доклад на Комисията за изпълнението на социалното законодателство във връзка с автомобилния транспорт)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation in 2013-2014 of Regulation (EC) No 561/2006 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport and of Directive 2002/15/EC on the organisation of the working time of persons performing mobile road transport activities (28th report from the Commission on the implementation of the social legislation relating to road transport)
Дата на документа: 07/03/2017
№ на документ: COM(2017) 117
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове