Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от Съюза в Съвета за асоцииране, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, по отношение на приемането на Програмата за асоцииране ЕС—Република Молдова
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the Union's position within the Association Council established by the Association Agreement between the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part and the Republic of Moldova, of the other part, with regard to the adoption of the EU-Republic of Moldova Association Agenda
Дата на документа: 08/03/2017
№ на документ: JOIN(2017) 8
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове