Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Пети доклад за напредъка, постигнат в изпълнението на Изявлението на ЕС и Турция
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Fifth Report on the Progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement
Дата на документа: 02/03/2017
№ на документ: COM(2017) 204
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове