Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно качеството на фискалните данни, отчетени от държавите членки през 2016 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the quality of fiscal data reported by Member States in 2016
Дата на документа: 09/03/2017
№ на документ: COM(2017) 123
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове