Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Доклад за последваща оценка на програмата „Превенция на наркотиците и информация за тях“ (2007 – 2013 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Ex post evaluation report on the Drug Prevention and Information Programme (2007-2013)
Дата на документа: 06/03/2017
№ на документ: COM(2017) 113
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове