Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА И ЕВРОГРУПАТА Европейски семестър за 2017 г.: oценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011 {SWD(2017) 67 final - SWD(2017) 93 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK AND THE EUROGROUP 2017 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011 {SWD(2017) 67 final to SWD(2017) 93 final}
Дата на документа: 22/02/2017
№ на документ: COM(2017) 90
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове
 • Изтегли (2538319_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf)
 • Изтегли (2538328_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.pdf)
 • Изтегли (2538339_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.docx)
 • Изтегли (2538346_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.pdf)
 • Изтегли (2538357_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.pdf)
 • Изтегли (2538368_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.docx)
 • Изтегли (2538375_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.pdf)
 • Изтегли (2538386_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.docx)
 • Изтегли (2538397_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.docx)
 • Изтегли (2538404_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.pdf)
 • Изтегли (2538415_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.docx)
 • Изтегли (2538424_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.docx)
 • Изтегли (25384324_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf)
 • Изтегли (25384427_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (25384527_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (25384624_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.docx)
 • Изтегли (25384722_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.docx)
 • Изтегли (25384823_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf)
 • Изтегли (25384922_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf)
 • Изтегли (25385023_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.docx)
 • Изтегли (25385121_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.docx)
 • Изтегли (25385221_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.pdf)
 • Изтегли (25385320_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.docx)
 • Изтегли (25385420_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf)
 • Изтегли (2538551_FR_ACT_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (2538561_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.pdf)
 • Изтегли (2538571_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.docx)
 • Изтегли (2538581_FR_ACT_part1_v2.docx)
 • Изтегли (25385919_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf)
 • Изтегли (2538601_EN_ACT_part1_v5.pdf)
 • Изтегли (2538611_BG_ACT_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (2538621_EN_ACT_part1_v5.docx)
 • Изтегли (25386318_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf)
 • Изтегли (2538641_BG_ACT_part1_v2.docx)
 • Изтегли (25386519_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.docx)
 • Изтегли (25386617_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (25386718_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.docx)
 • Изтегли (25386817_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (25386917_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.docx)
 • Изтегли (25387017_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf)
 • Изтегли (25387116_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf)
 • Изтегли (25387212_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf)
 • Изтегли (25387315_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.docx)
 • Изтегли (25387415_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf)
 • Изтегли (25387516_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.docx)
 • Изтегли (25387612_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.docx)
 • Изтегли (25387714_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (25387814_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (25387911_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.pdf)
 • Изтегли (25388011_FR_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (25388111_FR_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (25388211_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.docx)