Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ПО-ЕФЕКТИВНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА ВРЪЩАНЕТО – ОБНОВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON A MORE EFFECTIVE RETURN POLICY IN THE EUROPEAN UNION - A RENEWED ACTION PLAN
Дата на документа: 02/03/2017
№ на документ: COM(2017) 200
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове