Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 наември 2009 г. относно статистиката за пестициди
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Regulation (EC) No 1185/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 concerning statistics on pesticides
Дата на документа: 03/03/2017
№ на документ: COM(2017) 109
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове