Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно международното третиране на централните банки и публичните органи, управляващи държавния дълг, във връзка с трансакциите с извънборсови деривати
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the International Treatment of Central Banks and Public Entities Managing Public Debt with regard to OTC Derivatives Transactions
Дата на документа: 02/03/2017
№ на документ: COM(2017) 104
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове