Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2192 относно разпределянето на възможностите за риболов съгласно протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2015/2192 on the allocation of the fishing opportunities under the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania
Дата на документа: 15/03/2017
№ на документ: COM(2017) 125
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове