Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Оценка на изпълнението на Стратегията на ЕС за борба с наркотиците за 2013 — 2020 г. и Плана за действие на ЕС относно наркотиците за 2013 — 2016 г.: необходимост от План за действие на ЕС относно наркотиците за 2017 — 2020 г. {SWD(2017) 95 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Evaluation of the implementation of the EU Drugs Strategy 2013-2020 and of the EU Action Plan on Drugs 2013-2016: a continuous need for an EU Action Plan on Drugs 2017-2020 {SWD(2017) 95 final}
Дата на документа: 15/03/2017
№ на документ: COM(2017) 195
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове