Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/369 относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the implementation of Regulation (EU) 2016/369 on the provision of emergency support within the Union
Дата на документа: 15/03/2017
№ на документ: COM(2017) 131
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове