Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Елементи за Стратегията на ЕС относно Сирия
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Elements for an EU Strategy for Syria
Дата на документа: 14/03/2017
№ на документ: JOIN(2017) 11
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове