Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията от 13 юни 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти във връзка с регулаторните технически стандарти, с които се уточняват изискванията за споразуменията и схемите за поддържане на пазара C(2016) 3523 final
Заглавие на английски: CORRIGENDUM of 15.3.2017 to Commission Delegated Regulation of 13 June 2016 supplementing Directive 2014/65 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards specifying the requirements on market making agreements and schemes C(2016) 3523 final
Дата на документа: 15/03/2017
№ на документ: C(2017) 1858
Вид документ: Регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове