Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с режимите за стъпки на котиране за акции, депозитарни разписки и борсово търгувани фондове C(2016) 4389 final
Заглавие на английски: CORRIGENDUM of 15.3.2017 to the Commission Delegated Regulation of 14 July 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the tick size regime for shares, depositary receipts and exchange traded funds C(2016) 4389 final
Дата на документа: 15/03/2017
№ на документ: C(2017) 1856
Вид документ: Регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове