Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да заеме Европейският съюз на осмата Конференция на страните по Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители относно предложенията за изменения на приложения А и В
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, at the Eighth Conference of the Parties to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants regarding the proposals for amendments of Annexes A and C
Дата на документа: 17/03/2017
№ на документ: COM(2017) 132
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове