Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по зърното по отношение на удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the International Grains Council with respect to the extension of the Grains Trade Convention, 1995
Дата на документа: 31/03/2017
№ на документ: COM(2017) 154
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове