Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Доклад за напредъка по отношение на критерия за мобилността с учебна цел
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Progress report on a Learning Mobility Benchmark
Дата на документа: 30/03/2017
№ на документ: COM(2017) 148
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове