Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Директивата относно шума в околната среда в съответствие с член 11 от Директива 2002/49/ЕО
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL On the Implementation of the Environmental Noise Directive in accordance with Article 11 of Directive 2002/49/EC
Дата на документа: 30/03/2017
№ на документ: COM(2017) 151
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове