Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на задължението за екологично насочени площи по схемата за директно плащане за екологизиране {SWD(2017) 121 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the ecological focus area obligation under the green direct payment scheme {SWD(2017) 121 final}
Дата на документа: 29/03/2017
№ на документ: COM(2017) 152
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове