Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Ускоряване на съюза на капиталовите пазари: преодоляване на националните пречки пред капиталовите потоци
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Accelerating the capital markets union: addressing national barriers to capital flows
Дата на документа: 24/03/2017
№ на документ: COM(2017) 147
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове