Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2010/40/ЕС по отношение на периода за приемане на делегирани актове (текст от значение за ЕИП)
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2010/40/EU as regards the period for adopting delegated acts (Text with EEA relevance)
Дата на документа: 22/03/2017
№ на документ: COM(2017) 136
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове