Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА от 17.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията от 24 юни 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторните технически стандарти за достъп до клиринг по отношение на местата на търговия и централните контрагенти C(2016) 3807 final
Заглавие на английски: CORRIGENDUM of 17.3.2017 to Commission Delegated Regulation of 24 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on clearing access in respect of trading venues and central counterparties C(2016) 3807 final
Дата на документа: 17/03/2017
№ на документ: C(2017) 1847
Вид документ: Регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове