Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията от 24 май 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно спирането на търговията с финансови инструменти и отстраняването на финансови инструменти от търговия - C(2016) 3014 final
Заглавие на английски: CORRIGENDUM of 15.3.2017 to Commission Delegated Regulation of 24 May 2016 supplementing Directive 2014/65 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the suspension and removal of financial instruments form trading - C(2016) 3014 final
Дата на документа: 15/03/2017
№ на документ: C(2017) 1852
Вид документ: Регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове