Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Окончателен доклад относно проучването в сектора на електронната търговия {SWD(2017) 154 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Final report on the E-commerce Sector Inquiry {SWD(2017) 154 final}
Дата на документа: 10/05/2017
№ на документ: COM(2017) 229
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове