Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Последици за бюджета на Европейския съюз за 2018 г. и след това, в случай че междинното преразглеждане на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. не бъде прието
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Consequences for the European Union's Budget 2018 and beyond in case the Mid-Term Revision of the Multiannual Financial Framework 2014-20 is not adopted
Дата на документа: 30/05/2017
№ на документ: COM(2017) 290
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове