Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Стратегически подход за устойчивост във външната дейност на ЕС {SWD(2017)226} {SWD(2017)227}
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL A Strategic Approach to Resilience in the EU's external action {SWD(2017)226} {SWD(2017)227}
Дата на документа: 07/06/2017
№ на документ: JOIN(2017) 21
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове