Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Шести доклад за напредъка, постигнат в изпълнението на Изявлението на ЕС и Турция ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Шести доклад за напредъка, постигнат в изпълнението на Изявлението на ЕС и ТурцияПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Шести доклад за напредъка, постигнат в изпълнението на Изявлението на ЕС и Турция
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Sixth Report on the Progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Sixth Report on the Progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Sixth Report on the Progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement
Дата на документа: 13/06/2017
№ на документ: COM(2017) 323
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове