Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно ползването на услугите на договорно нает персонал през 2015 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION on the use of contract staff in 2015
Дата на документа: 22/06/2017
№ на документ: COM(2017) 334
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове