Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА ГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ ЗА 2016 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS ANNUAL ACCOUNTS OF THE EUROPEAN DEVELOPMENT FUND 2016
Дата на документа: 26/06/2017
№ на документ: COM(2017) 364
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове