Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) {SWD(2017)240}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance (AMR) {SWD(2017)240}
Дата на документа: 29/06/2017
№ на документ: COM(2017) 339
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове