Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно обмена чрез Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите членки {SWD(2017)242}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning the exchange through the European Criminal Records Information System (ECRIS) of information extracted from criminal records between the Member States {SWD(2017)242}
Дата на документа: 29/06/2017
№ на документ: COM(2017) 341
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове