Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2016 ГОДИНА ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТТА ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Годишен доклад за 2016 година относно субсидиарността и пропорционалността
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION ANNUAL REPORT 2016 ON SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION Annual Report 2016 on Subsidiarity and Proportionality
Дата на документа: 30/06/2017
№ на документ: COM(2017) 600
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове