Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно актуалното състояние на общата политика в областта на рибарството и във връзка с консултацията относно възможностите за риболов за 2018 г. {SWD(2017)256}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the State of Play of the Common Fisheries Policy and Consultation on the Fishing Opportunities for 2018 {SWD(2017)256}
Дата на документа: 05/07/2017
№ на документ: COM(2017) 368
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове