Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Съюза в рамките на Съвета за сътрудничество, създаден със Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна ПРИЛОЖЕНИЕ към съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за позиция на Съюза в рамките на Съвета за сътрудничество, създаден от Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the Union position within the Cooperation Council established by the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part ANNEX to the Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the Union position within the Cooperation Council established by the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part
Дата на документа: 10/07/2017
№ на документ: JOIN(2017) 24
Вид документ: Съвместно действие
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове