Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2015 година (Обобщение)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the follow-up to the discharge for the 2015 financial year (Summary)
Дата на документа: 10/07/2017
№ на документ: COM(2017) 379
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове