Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията на Европейския съюз с оглед на приемането на решение на Комитета по СИП, създаден с Временното споразумение за създаване на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз и промените в списъка на страните и териториите, асоциирани към Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение на Съвета за установяване на позицията на Европейския съюз с оглед на приемането на решение на Комитета по СИП, създаден с Временното споразумение за създаване на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз и промените в списъка на страните и териториите, асоциирани към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing a European Union Position in view of the adoption of a decision of the EPA Committee set up by the Interim agreement establishing a framework for an Economic Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part, regarding the accession of the Republic of Croatia to the European union and changes in the list of countries and territories associated with the European Union ANNEX to the Council Decision establishing a European Union Position in view of the adoption of a decision of the EPA Committee set up by the Interim agreement establishing a framework for an Economic Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part, regarding the accession of the Republic of Croatia to the European union and changes in the list of countries and territories associated with the European Union
Дата на документа: 19/07/2017
№ на документ: COM(2017) 382
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове