Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЕЛЕМЕНТИ ЗА СТРАТЕГИЯ НА ЕС ОТНОСНО АФГАНИСТАН
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ELEMENTS FOR AN EU STRATEGY ON AFGHANISTAN
Дата на документа: 24/07/2017
№ на документ: JOIN(2017) 31
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове