Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния съвет КАРИФОРУМ—ЕС, създаден със Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с изменението на приложение IX към протокол I: Отвъдморски страни и територии ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за решение на Съвета относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния съвет КАРИФОРУМ—ЕС, създаден със Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с изменението на приложение IX към протокол I: Отвъдморски страни и територии
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Joint CARIFORUM-EU Council of the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the amendment of Annex IX to Protocol I: Overseas countries and territories ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Joint CARIFORUM-EU Council of the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the amendment of Annex IX to Protocol I: Overseas countries and territories
Дата на документа: 27/07/2017
№ на документ: COM(2017) 396
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове