Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Барбадос за изменение на Споразумението между Европейската общност и Барбадос за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Барбадос за изменение на Споразумението между Европейската общност и Барбадос за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and Barbados amending the Agreement between the European Community and Barbados on the short-stay visa waiver ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and Barbados amending the Agreement between the European Community and Barbados on the short-stay visa waiver
Дата на документа: 27/07/2017
№ на документ: COM(2017) 402
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове