Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Мавриций за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Мавриций за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Мавриций за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Мавриций за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius amending the Agreement between the European Community and the Republic of Mauritius on the short-stay visa waiver ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius amending the Agreement between the European Community and the Republic of Mauritius on the short-stay visa waiver
Дата на документа: 27/07/2017
№ на документ: COM(2017) 388
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове