Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване на Споразумението между Европейския съюз и Федерация Сейнт Китс и Невис за изменение на Споразумението между Европейската общност и Федерация Сейнт Китс и Невис за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложението за решение на Съвета за подписване на Споразумението между Европейския съюз и Федерация Сейнт Китс и Невис за изменение на Споразумението между Европейската общност и Федерация Сейнт Китс и Невис за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing of the Agreement between the European Union and the Federation of Saint Kitts and Nevis amending the Agreement between the European Community and the Federation of Saint Kitts and Nevis on the short-stay visa waiver ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing of the Agreement between the European Union and the Federation of Saint Kitts and Nevis amending the Agreement between the European Community and the Federation of Saint Kitts and Nevis on the short-stay visa waiver
Дата на документа: 27/07/2017
№ на документ: COM(2017) 397
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове