Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване на Споразумението между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за изменение на Споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложението за решение на Съвета за подписване на Споразумението между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за изменение на Споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing of the Agreement between the European Union and Antigua and Barbuda amending the Agreement between the European Community and Antigua and Barbuda on the short-stay visa waiver ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing of the Agreement between the European Union and Antigua and Barbuda amending the Agreement between the European Community and Antigua and Barbuda on the short-stay visa waiver
Дата на документа: 27/07/2017
№ на документ: COM(2017) 393
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове