Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 5 КЪМ БЮДЖЕТА ЗА 2017 Г. за осигуряване на финансирането за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и увеличаване на резерва за спешна помощ вследствие на преразглеждането на Регламента за многогодишната финансова рамка
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET No 5 TO THE GENERAL BUDGET 2017 Providing the financing for the European Fund for Sustainable Development (EFSD) and increasing the Emergency Aid Reserve (EAR) further to the revision of the Multiannual Financial Framework regulation
Дата на документа: 28/07/2017
№ на документ: COM(2017) 485
Вид документ: Предварителен допълнителен проектобюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове